Nieuws
21 April 2020 | 14.37
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

‘Tweede’ UBO-register voor trusts in de maak

Naast een UBO-register voor bestuurders van bv’s, niet-beursgenoteerde NV’s, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen, moet er vanuit Brussel nog een tweede register voor bestuurders en belanghebbenden van trusts komen. De wetsvoorstellen van het kabinet voor dit tweede ‘trust-register’ zijn klaar voor consultatie. De Tweede Kamer en belanghebbenden kunnen er tot 15 mei op reageren.

‘Tweede’ UBO-register voor trusts in de maak

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de ‘uiteindelijke belanghebbende’. Het hoofddoel van de door de EU opgelegde UBO-registers is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan: witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Voorstellen voor een eerste register zijn al door de Tweede Kamer en wachten nog op een oordeel van de Eerste Kamer.

Onbekend tweede register

Over het tweede UBO-register was tot nu nog niet veel bekend. Nederland kent geen ‘trusts’, wel kent de Nederlandse wetgeving soortgelijke juridische constructies. Het gaat daarbij om het (zowel ‘open’ als ‘besloten’) Fonds voor Gemene Rekening (FGR). In beginsel zal dit de enige Nederlandse entiteit zijn die opgenomen zal worden in het tweede UBO-register. Voor het UBO-begrip wordt aangesloten bij dat van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor de trust houdt dat in dat in ieder geval de oprichter, de trustee, de protector en de begunstigden onder het begrip vallen maar ook elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent. Per geval zal bekeken moeten worden of er sprake is van een UBO.

Registratie gegevens

Openbaar zijn de volgende gegevens: naam, datum, plaats totstandkoming en doel trust; de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van iedere uiteindelijk belanghebbende van de trust of soortgelijke juridische constructie; en de aard en omvang van het door iedere UBO gehouden economische belang.

Registratie van op trusts gelijkende constructies uit andere lidstaten kan aan de orde zijn wanneer aan de Nederlandse criteria van trustee wordt voldaan, de statutaire vestigingsplaats in Nederland ligt en de constructie nog niet in een andere lidstaat is geregistreerd. De informatie over uiteindelijk belanghebbenden blijft gedurende tien jaar na uitschrijving toegankelijk.

Verantwoordelijkheid en sanctie

De trustee is verantwoordelijk voor de registratie van de UBO-gegevens en het bijhouden daarvan. Tevens geldt er, net als bij het eerste register, een meewerkverplichting voor de UBO van een trust en een terugmeldplicht voor bevoegde autoriteiten en WWFT-instellingen.

>Lees ons artikel over het UBO-register voor bestuurders van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen: klik hier


Raad & daad

Wilt u een goed advies over het UBO-register of wilt u weten of u ook op andere governance-dossiers voldoende compliant bent? Neem dan contact met ons op: contact@orchestra-contact.com

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen