Achtergrond
22 January 2020 | 09.41
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

Succesvol beleggingsbeleid begint met je klant kennen en begrijpen

Orchestra zorgt voor de juiste afstemming van het gehele vermogen door een goed samenspel van governance, financieel beheer en administratie. Aan de hand van deze disciplines worden de cliënten - vermogende particulieren, families en charitatieve instellingen - begeleid bij het aansturen van hun integrale vermogen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het portfoliomanagement, dat bij Orchestra in handen ligt van specialisten zoals Dave Price.

Succesvol beleggingsbeleid begint met je klant kennen en begrijpen

Ervaren beleggingsspecialist

Een gesprek met Dave Price, Head of Portfolio Management bij Orchestra, heeft plaats in de ‘war room’ op het Haagse hoofdkantoor, waar via een indrukwekkend aantal schermen de beurskoersen en financiële parameters nauwlettend in het oog worden gehouden. Price is zeer ervaren als beleggingsspecialist. Voordat hij in 2012 als partner toetrad tot Orchestra had de portfoliomanager al een indrukwekkend cv opgebouwd. Onder anderen als vloerhandelaar middenin de beurshectiek, als teammanager van derivatenanalisten bij Euronext en als vermogensbeheerder bij AFS Vermogensbeheer.

Dave Price: ‘Binnen Orchestra ben ik eindverantwoordelijk voor alle beleggings-, investerings-, en financieringsvraagstukken van cliënten. Wellicht nog belangrijker is het bewaken van het gehele proces, het vaststellen van een passende beleggings-of investeringsstrategie, de feitelijke uitvoering en evaluatie.

Know Your Customer-principe

Binnen het gehele proces is KYC - Know Your Customer – en het CDD-onderzoek (Client Due Diligence) een belangrijk onderdeel voor succesvolle asset allocation: eerst de mensen, dan de getallen.

Dave Price: ‘Alles begint met diepgaande gesprekken om vast te stellen hoeveel risico iemand wil en kan nemen. Op basis van die gesprekken volgt een kwantitatieve analyse en tot slot komt daar een profilering uit. En ja, daar komt ook een stukje psychologie bij kijken voor de vaststelling van een risicoprofiel. Iemand die zelf ondernemer is geweest zal doorgaans een andere risicobereidheid hebben, dan iemand die zijn hele leven in vast dienstverband heeft gewerkt. Maar een zekerheid is dat nooit, daarom zijn die persoonlijke gesprekken zo belangrijk.’

Rendementen per beleggingscategorie

Dave Price: ‘We kijken naar de te verwachten rendementen per beleggingscategorie, dan kunnen we die verwachtingen ook kwantificeren voor onze cliënten. Er zijn veel smaken: beleggen in aandelen en obligaties, vastgoed, maar er zijn ook alternatieve beleggingen, zoals infrastructuur. Dat is een aparte, nog vrij nieuwe beleggingscategorie, die voortkomt uit de institutionele wereld. Die aandelen zitten doorgaans dus meer in de risicomijdende portefeuilles. Verder kun je beleggen in private equity. Of in grondstoffen, hoewel we dat nu niet doen, maar er kan een economische situatie ontstaan waardoor je juist wél in deze categorie gaat beleggen. Kortom: het smakenpallet voor beleggen is heel breed.’

Orchestra’s USP: een vaste vergoeding

De risicoprofilering als eerste stap in het proces is op zichzelf geen unique selling point van Orchestra. Elke vermogensbeheerder dient dit goed te doen, al verschilt de diepte en intensiteit van de analyse wel. Orchestra verschilt echter op ten minste één belangrijk punt van andere aanbieders in Nederland: er wordt een vaste vergoeding berekend voor de diensten en niet een percentage over het toevertrouwde vermogen.

Dave Price: ‘We zijn er als eersten in Nederland, en misschien ook wel daarbuiten, mee begonnen. Een vaste vergoeding geeft geweldige voordelen. Wij vinden dat, zeker aan een begin van een relatie met een klant, een veel eerlijker inschatting. Ik geef een voorbeeld: je hebt een klant met €5 miljoen vermogen en een klant met €10 miljoen. Laat je het gebruikelijke bankenpercentagemodel daarop los, wat gemiddeld nu zo’n beetje op 0,75% ligt in Nederland, dan zou de klant van €10 miljoen in absolute euro’s het dubbele betalen in vergelijking met de klant van €5 miljoen. En dat terwijl onze dienstverlening in principe hetzelfde is.’

Bankenpercentagemodel klopt impliciet niet

Dave Price: ‘Het nog steeds gangbare bankenpercentagemodel klopt impliciet niet. De klanten met €10 miljoen vermogen krijgen bij banken echt geen fundamenteel andere portefeuille en navenante dienstverlening dan de klanten van €5 miljoen. Of het moet zijn dat die meervermogende klanten wat vaker worden uitgenodigd voor de golfdag. Dure golfdag! Daar zijn wij niet van. Wij maken een gebruikelijke offerte met een combinatie van een inschatting van het aantal uren op basis van de complexiteit van het vermogen plus een vergoeding van de vaste kosten voor onze strategie.’

Het fixed fee-principe werd Orchestra door de gevestigde financiële partijen die werken op basis van percentages aanvankelijk niet in dank afgenomen, maar nu lijken sommige het principe toch ook te omarmen. Heeft de wal het schip gekeerd, of lijkt dat maar zo?

Dave Price: ‘Wij waren, zoals gezegd, de eersten in Nederland die hiermee gingen werken, maar er zijn intussen ook partijen die iets aanbieden wat op een vaste vergoeding lijkt. Dat is het in onze ogen echter niet. Het gaat dan om een ‘vast percentage’, of een percentage dat ‘gemaximaliseerd’ is. Dat is schijn, want percentages bewegen mee met de omvang van je vermogen.’

Anticiperen

Een startprofilering betekent uiteraard niet dat Price en zijn team op de handen gaan zitten. Dave Price: ‘We zetten niets vast: er is weliswaar een uitgangspositie, maar nog dezelfde eerste dag kunnen we ingrijpen. Een glazen bol hebben we uiteraard niet, maar we proberen zoveel mogelijk te anticiperen. We kijken continu naar markten om de portefeuille zo robuust mogelijk te houden. Met andere woorden: als het een keer tegenzit, kunnen we een neerwaartse beweging voldoende dempen.

Niet alleen als er iets gebeurt op de financiële markten grijpen we in, maar bijvoorbeeld ook bij veranderingen in het leven of de situatie van de klant zelf. Een particuliere cliënt kan gaan scheiden, of de stichting kan een grote donatie krijgen. Dan is het aan ons om zo snel mogelijk bij te sturen en actie te ondernemen.’

Divers klantcontact

Zo divers als de klanten zijn, zo divers is ook de frequentie en vorm van het contact met hen.

Dave Price: ‘Bij families hebben we vaak contact met een gemandateerd familielid. Is er sprake van particulieren met nieuw ondernemingsgeld, dan spreken we in bijna alle gevallen direct met de veroorzaker van dat vermogen. Onze dienstverlening omvat een heel compleet pakket, maar accountancy en fiscaliteiten komen van buiten. Met de accountants en fiscalisten van families onderhouden we goede contacten. Een voorbeeld: in het geval van belastingaangifte of een splitsing van het familievermogen moet de fiscalist inzage hebben in de documenten die wij bijhouden in ons eigen beveiligde online platform (‘Mijn Orchestra’) waartoe ook onze klanten 24/7 van over de hele wereld toegang hebben.’

Behapbaar en efficiënt

Dave Price: ‘Met mijn team pel ik het ogenschijnlijk complexe beleggingsdilemma af - ook in deze bijzondere, economische tijden - tot een overzichtelijk, behapbaar en efficiënt geheel voor al onze klanten. Voor families betekent dit meer rust op het gebied van financiën door achterliggende risico’s kraakhelder te benoemen. Voor stichtingen houdt dit in dat zij beter in staat zijn financiële doelen te behalen en focus te behouden op het stichtingendoel.’


Raad & daad

Wilt u meer weten over ons portfoliomanagement en onze vaste vergoeding als onderdeel van geïntegreerd vermogensbeheer? Orchestra helpt u met raad en daad. Neem contact met ons op voor nader advies en ondersteuning: contact@orchestra-contact.com

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen