Nieuws
22 February 2021 | 14.21
Orchestra
Orchestra
Deel dit artikel

Aangescherpte consumentenbescherming nieuwe uitdaging voor goede doelen

De roep in de politiek om de privacy van de consumenten nog beter te bewaken en irritatie door ongewenste marketing te voorkomen, heeft het speelveld voor fondsenwervende goede doelen weer een stuk kleiner gemaakt. De lobby om niet over één kam geschoren te worden met bedrijven, lijkt maar beperkt succesvol geweest. De nieuwe opt in-regeling voor telemarketing is daar een voorbeeld van. Op 26 januari stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de invoering daarvan. Recent passeerde het voorstel ook de Senaat: het was een hamerstuk.

Aangescherpte consumentenbescherming nieuwe uitdaging voor goede doelen

Het uitgangspunt van dit nieuwe systeem is dat telefonische verkoop voor consumenten niet mag plaatsvinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor telemarketing geldt op dit moment nog een zogenaamd opt-out-systeem: consumenten mogen nu nog ongevraagd telefonisch worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register (BMNR) of anderszins te kennen hebben gegeven dat ze niet benaderd willen worden.

In de sector wordt gewezen op twee belangrijke amendementen in de nieuwe regeling die de goede doelen meer speelruimte zouden moeten bieden. Bij de invoering wordt volgens de aangenomen amendementen het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen verruimd en mag de klanttermijn niet zonder inspraak van het parlement ingeperkt worden. Hoewel koepel Goede Doelen Nederland binnenkort overleg heeft met het ministerie van Economische Zaken over de uitvoering van deze amendementen, is de algemene verwachting dat ze zeer beperkte invloed zullen hebben en dat voor goede doelen het telemarketingkanaal steeds nauwer zal worden.

Ook voor direct mailing via de brievenbus worden vanaf 1 april dit jaar nieuwe beperkingen merkbaar nu de Code Postfilter is aangescherpt. De meest in het oog springende wijziging is dat de afzenders van geadresseerde reclamepost voortaan verplicht zijn om op of in de post te vermelden hoe ontvangers zich hiervoor af kunnen melden, met een verwijzing naar www.postfilter.nl

Gerelateerde artikelen